Duur van de informatie- en consultatieperiode i.g.v. collectief ontslag (wet Renault) 2010 - 2015

wet renault duur

Noot: 2015 = drie eerste trimesters 2015

Bron: FOD Waso

Dat de vakbonden de loonstop nu willen aanvechten bij de Internationale Arbeidsorganisatie is niet meer dan borstgeklop om hun eigen falen te verhullen.
Caroline Ven