Duur van de informatie- en consultatieperiode i.g.v. collectief ontslag (wet Renault) 2010 - 2015

wet renault duur

Noot: 2015 = drie eerste trimesters 2015

Bron: FOD Waso

‘Soms zie ik positieve elementen bij de vakbonden, soms niet. Hun rol is dus niet helemaal negatief. Maar ik erken zeker dat sommige vakbondsleiders de verdediging van hun leden verwarren met de verdediging van de staat, waardoor ze deze verzwakken.’
Franstalige socioloog Alain Eraly (ULB)in De Standaard 12 mei 2016