Duur van de informatie- en consultatieperiode i.g.v. collectief ontslag (wet Renault) 2010 - 2015

wet renault duur

Noot: 2015 = drie eerste trimesters 2015

Bron: FOD Waso

Wie vakbondsmensen ernstig neemt en uitgaat van hun goede trouw, krijgt veel terug, ook begrip voor moeilijke keuzes in het belang van het bedrijf.
Ignace Van Doorselaere