Werknemers die hun ontslagvergoeding investeren in een coöperatieve vennootschap om een bedrijf in faling terug op te starten zijn ondernemers en verdienen respect.

 De Internationale Arbeidsorganisatie meent een nieuwe wind te ontwaren van samenwerking tussen coöperatieve vennootschappen en vakbonden. De enkele voorbeelden overtuigen niet dat er echt een beweging ontstaat, maar zij tekenen een interessante piste uit. Wanneer komt die van de grond in België?

Een directie betrekt de vakbondsafgevaardigden bij een toekomstverkenning. Wat daagt ons uit, wat maakt ons onderscheidend, hoe kunnen we ons zo organiseren dat mensen dit met volle goesting blijven doen?
Opinie CEO’s De Tijd 22 juni 2016