David Thaler of the US Federal Mediation and Conciliation Service, presents a personal view of the role of industrial relations in the structural change of organisations in the US.

Ieder mens heeft recht op rust en op vrije tijd, inzonderheid op een redelijke beperking van de arbeidsduur en op periodisch betaald verlof.
Universele verklaring van de rechten van de mens op 10 december 1948 - art. 24