Hoe lang duurt de informatie- en consultatieprocedure i.g.v. collectief ontslag? De FOD WASO houdt de cijfers bij en publiceerde onlangs het jaarrapport 2017

 duur procedure renault 2017

Tot nu toe vinden we geen verklaring waarom de ene herstructurering meer tijd vraagt dan een ander. In theorie kunnen veel factoren meespelen, zoals de grootte van het bedrijf, de omvang van het collectief ontslag, de kwaliteit van het sociaal overleg, de complexiteit van de operatie, de kwaliteit van het sociaal plan, de winst van de onderneming, ... Jammer genoeg is er nog geenenkel statistisch verband gelegd.

Als we de cijfers van de laatste vijf jaar naast elkaar legt dan moeten we vaststellen dat de procedure langer duurde in 2017 dan in voorgaande jaren.

duur procedure renault 2013-2017

Il faut réfléchir à un système de financement des syndicats mettant fin à ce serpent de mer alimentant tous les fantasmes, mais abritant aussi quelques situations litigieuses. Le besoin de transparence a gagné toutes les sphères de la société. Le refuser est un choix perdant.
http://www.clesdusocial.com/financement-des-syndicats-pistes-de-reflexions.