Als men wil praten over de Wet Renault, dan liefst met kennis van zaken. Zo kan het geen kwaad eens te zien hoe de bescherming tegen ontslag in andere landen in elkaar zit. Hieronder een overzicht van de Oeso-landen, gerangschikt volgens de striktheid waarmee de werkgever moet omgaan als er sprake is van een collectief ontslag.

epl 2013

Bron: "Employment Protection Legislation" index van de Oeso

Le dialogue social est le point de convergence qui permettrait de d'assurer l'efficience économique et le progrès social.
LA NÉGOCIATION COLLECTIVE,LE TRAVAIL ET L’EMPLOI. Rapport de Jean-Denis Combrexelles. Septembre 2015