Door Paul Soete

De sluiting van Renault Vilvoorde in 1997 was de aanleiding voor de wet-Renault over de rechten van werknemers bij een herstructurering. De wet is aan herstructurering toe. Ook waarom bedrijfssites zo lang leeg of amper bezet achterblijven, verdient aandacht in het debat.

Lees meer...

Hoe lang duurt de informatie- en consultatieprocedure i.g.v. collectief ontslag? De FOD WASO houdt de cijfers bij en publiceerde onlangs het jaarrapport 2017

Lees meer...

Als men wil praten over de Wet Renault, dan liefst met kennis van zaken. Zo kan het geen kwaad eens te zien hoe de bescherming tegen ontslag in andere landen in elkaar zit. Hieronder een overzicht van de Oeso-landen, gerangschikt volgens de striktheid waarmee de werkgever moet omgaan als er sprake is van een collectief ontslag.

Lees meer...

Duur van de informatie- en consultatieperiode i.g.v. collectief ontslag (wet Renault) 2010 - 2015

Noot: 2015 = drie eerste trimesters 2015

Bron: FOD Waso

Onlangs nog meegemaakt. Tijdens de onderhandelingen van een sociaal plan in het kader van een collectief ontslag (van bedienden) verwezen enkele onderhandelaars naar de formule Claeys. Die is niet alleen voorbijgestreefd maar ook onwettelijk.

Lees meer...