www.socialedialoog.be - Herstructureren

Als men wil praten over de Wet Renault, dan liefst met kennis van zaken. Zo kan het geen kwaad eens te zien hoe de bescherming tegen ontslag in andere landen in elkaar zit. Hieronder een overzicht van de Oeso-landen, gerangschikt volgens de striktheid waarmee de werkgever moet omgaan als er sprake is van een collectief ontslag.

Lees meer...

Duur van de informatie- en consultatieperiode i.g.v. collectief ontslag (wet Renault) 2010 - 2015

Noot: 2015 = drie eerste trimesters 2015

Bron: FOD Waso

Onlangs nog meegemaakt. Tijdens de onderhandelingen van een sociaal plan in het kader van een collectief ontslag (van bedienden) verwezen enkele onderhandelaars naar de formule Claeys. Die is niet alleen voorbijgestreefd maar ook onwettelijk.

Lees meer...

Werknemers die hun ontslagvergoeding investeren in een coöperatieve vennootschap om een bedrijf in faling terug op te starten zijn ondernemers en verdienen respect.

Lees meer...

"Un plan social, une restructuration, ce n'est pas simplement une procédure juridique à suivre, c'est aussi et surtout pour une entreprise la remise en cause d'un équilibre qui va provoquer une onde de choc aux effets trop souvent sous-estimés." C'est l'avis de Olivier Labarre, consultant français, valable pour la Belgique et ailleurs.

Partijen en hun middenveld sluiten akkoorden. Dit betekent dat akkoorden worden afgekocht door 'ieder het zijne te geven'.
Jean-Luc Dehaene