Societal and economic developments, such as the need for increased flexibility by both employersand workers, have resulted in the emergence of new forms of employment across Europe. These have transformed the traditional one-to-one relationship between employer and employee. They are also characterised by unconventional work patterns and places of work, or by the irregular provision of work.

Lees meer...

Hoog tijd dat ook de wetgevers en sociale partners een versnelling hoger schakelen om het juiste kader te scheppen voor het nieuwe technologische geweld. Inzet is een gelijk speelveld tussen de deel- en de reguliere economie. Men zal zich ook moeten voorbereiden op de aanpassing van juridische statuten van werknemer en zelfstandige die we nu kennen.

Lees meer...

Waar gaan we naartoe? Het antwoord van Arnaud Le Grelle (Federgon).

Zie ook https://vimeo.com/128262499

Ce que nous savons de l’entreprise provient du siècle dernier. Qu'en restera-t-il en
2040 (c’est dans une génération)?

Vague après vague, l’intrusion et l’extension du numérique sapent les fondements même de ce qu’apporte l’entreprise, lieu d’organisation du travail et d’acquisition des compétences. Martin Richer voit 12 forces qui bouleversent la façon dont nos enfants travailleront. Elles obligent à refonder notre modèle de l'entreprise.

Lees meer...

A review of the impact that technology developments will have over the next decade on various aspects of business,including organisational structures, jobs and the workplace, customer interactions, and business models themselves. A report from the Economist Intelligence Unit.

Lees meer...

We hebben bij de meest conservatieve vakbonden van Europa, die meer dan in andere landen het conflictmodel hanteren. Vergelijk met Duitsland of Scandinavië, waar de vakbonden veel meer meedenken met het bedrijf. Daar is er het besef dat het langetermijnbelang van een onderneming en dat van de werknemers gelijklopen. Het competitiemodel tussen de vakbonden is bij ons een grote zwakte: ze bieden voortdurend tegen elkaar op. We zouden meer gebaat zijn met een eenheidsvakbond, want dan heb je een sterkere vakbond die met autoriteit kan spreken, maar die ook zijn verantwoordelijkheid kan nemen.
Thomas Leysen (Knack 11/09/2013)