Personalisatie is een basisprincipe om loopbanen in de toekomst vorm te geven met het oog op motiverende, gezonde en gelukkige jobs. Het impliceert echter geen naïeve, onbezonnen vrijheid. Loslaten waar mogelijk, vasthouden waar nodig. Hoe deze balans tussen loslaten en vasthouden precies vorm te geven, is echter op basis van de huidige stand van de wetenschap nog onduidelijk. Dat stellen Frederik Anseel en Lien Vossaert.

Le dialogue social est le point de convergence qui permettrait de d'assurer l'efficience économique et le progrès social.
LA NÉGOCIATION COLLECTIVE,LE TRAVAIL ET L’EMPLOI. Rapport de Jean-Denis Combrexelles. Septembre 2015