• Volgens het huidige niveau van de technologische ontwikkeling zijn 2,2 miljoen banen in België, of 49% van het totaal, vatbaar om op termijn geautomatiseerd te worden, althans in hun huidige vorm.
  • 35% van de jobs heeft een grote kans (groter dan 70%) om geautomatiseerd te worden.
  • Het zijn de administratieve medewerkers, verkopers en huishoudhulpen die door de automatisering het grootste aantal banen kunnen zien verloren gaan.
  • Deze resultaten bieden echter ook kansen voor de economie: de technologische vooruitgang laat immers toe arbeid vrij te maken om nieuwe taken uit te voeren en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. De uitdaging is dan ook om zich eraan aan te passen zodat het een bron van welvaart kan zijn.

bedreigde jobs

Bron: ING Focus-Werk

Hoe de industriële revolutie bijvoorbeeld de distributie door elkaar schudt kan men lezen in het artikel van De Tijd van 21 mei 2015: is het einde van de fysieke winkel nabij?

De technologie zal echter de tewerkstelling niet vernietigen en de stagnatie van de lonen is tijdelijk, zo vertelt James Bessen.

No organisation can sustain itself through constant recourse to the law.

Dibben, Klerck and Wood in "Employment Relations"