Een opportuniteit om zes topsprekers te horen spreken over de toekomst van het werk. Wanneer: 11 juni. Waar: Amsterdam. Programma.

Ieder mens heeft recht op rust en op vrije tijd, inzonderheid op een redelijke beperking van de arbeidsduur en op periodisch betaald verlof.
Universele verklaring van de rechten van de mens op 10 december 1948 - art. 24