It's not the unions who are "Shaping the Future of Work." Instead, the future of work in developed industrial nations such as Germany and Japan is being shaped by the demographic trends of an aging society.

The future of work is also being shaped by engineers and IT specialists who are working on the production systems of the future, under the headline "Industry 4.0."

But Rolf Wenkel believes Germany's unions will continue to have an important role to play in future nevertheless. His guess is that the trade unions will play a rather conservative role in coming years.

We hebben bij de meest conservatieve vakbonden van Europa, die meer dan in andere landen het conflictmodel hanteren. Vergelijk met Duitsland of Scandinavië, waar de vakbonden veel meer meedenken met het bedrijf. Daar is er het besef dat het langetermijnbelang van een onderneming en dat van de werknemers gelijklopen. Het competitiemodel tussen de vakbonden is bij ons een grote zwakte: ze bieden voortdurend tegen elkaar op. We zouden meer gebaat zijn met een eenheidsvakbond, want dan heb je een sterkere vakbond die met autoriteit kan spreken, maar die ook zijn verantwoordelijkheid kan nemen.
Thomas Leysen (Knack 11/09/2013)