In een artikel van Nouriel Roubini  (De Tijd 29 april 2015) lezen wat de gevolgen van de derde industriële revolutie zullen zijn op arbeid.

Kort samengevat komt het neer op

  1. meer kapitaalsintensieve investeringen, waardoor de verdeling van de rijkdom tussen arbeid en kapitaal een nieuwe uitdaging wordt;
  2. meer vaardigheden, in het voordeel van de hoogopgeleiden;
  3. hogere productiviteit, waardoor het volume aan arbeid (en dus jobs) zal slinken (van de industrie naar de dienstverlening door de overheid via transport).
  4. globalisering, met als gevolg een arbeidsherverdeling over de ganse planeet.

De vraag is wie dat proces zal begeleiden voor het algemeen belang.

Nouriel Roubini is voorzitter van Roubini Global Economics en hoogleraar Economie aan de Stern School of Business van de Universiteit van New York.

Nouriel Roubini

Voorzitter van Roubini Global Economics en hoogleraar Economie aan de Stern School of Business van de Universiteit van New York.

According to our estimates, about 47 percent of total US employment is at risk.
Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne