De Groep van Tien, overhandigde de Minister van Werk een gemeenschappelijke nota over de digitalisering en de arbeidsmarkt van de toekomst.

 De sociale partners formuleren een aantal aanbevelingen om een beleid te voeren rond de digitalisering en de ontwikkeling van de deeleconomie, o.a.

  een toekomstgericht overleg dat toelaat om verandering te sturen, erop te anticiperen, tijdig gepaste oplossingen aanreikt, innovatieve projecten ontwikkelt, ruimte schept voor experimenten en aangepaste oplossingen, en dit in een geest van samenwerking.

Afwachten of deze intentieverklaring zonder engagementen het sociaal klimaat zal veranderen. The proof of the cake is in the eating...

Bron: Digitalisering en de arbeidsmarkt voor de toekomst; Verklaring van de Groep van Tien op 7 maart 2018.

We hebben bij de meest conservatieve vakbonden van Europa, die meer dan in andere landen het conflictmodel hanteren. Vergelijk met Duitsland of Scandinavië, waar de vakbonden veel meer meedenken met het bedrijf. Daar is er het besef dat het langetermijnbelang van een onderneming en dat van de werknemers gelijklopen. Het competitiemodel tussen de vakbonden is bij ons een grote zwakte: ze bieden voortdurend tegen elkaar op. We zouden meer gebaat zijn met een eenheidsvakbond, want dan heb je een sterkere vakbond die met autoriteit kan spreken, maar die ook zijn verantwoordelijkheid kan nemen.
Thomas Leysen (Knack 11/09/2013)