Hoe zit het met arbeid  in een on-demand economy? Ook de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) buigt zich over het probleem. We vermelden twee bijdragen die verschenen op de blog "Work in Progress".

How are workers faring in the gig economy?

Dit artikel vat een enquête samen over de economische afhankelijkheid van deze nieuwe vorm van werken en overloopt de juridische gevolgen.

Does Uber signal the end of social security?

Deze bijdrage toont aan dat de sociale zekerheid onder druk komt te staan en hoe een oplossing zonder innovatie niet mogelijk is.

Men kan niet tezelfdertijd de hoogste lonen genieten, de beste sociale zekerheid genieten en de kortste loopbaan verlangen.
Frank Vandenbroucke, 2005.