Quelles réponses apporter à la transformation rapide du marché du travail sous l’effet de la révolution numérique ? Les statuts actuels – salarié, indépendant – sont-ils adaptés à ces nouvelles réalités ? Et comment faciliter le passage de l’un à l’autre sans sacrifier les protections sociales ?

Lees meer...

Een Engelse rechter besluit dat de chauffeurs waarmee Uber werkt,  geen ondernemers maar werknemers zijn. Hier de link naar de originele uitspraak

Door verbinding via het internet en toenemende scholingsgraad krijgen miljoenen mensen van alle landen toegang tot de wereldwijde arbeidsmarkt. Uitbesteding van deeltaken over de ganse wereld betekent een keiharde concurrentie onder freelancers met als risico een neerwaartse spiraal van de prijs voor arbeid. De arbeidsstandaarden zoals minimumlonen in industrielanden komen zo onder druk. Kunnen de digitale werkers zich verenigen om die tendens tegen te werken? Een vraag die nieuwe - coöperatieve en digitale - oplossingen vraagt, aldus Mark Graham and Alex Wood in hun artikel Why the digital gig economy needs co-ops and unions.

 

Are traditional collective bargaining systems still the proper tool for regulating the new world of work? From a trade union perspective, it was clearly one of the most challenging questions.

Lees meer...

Hoe zit het met arbeid  in een on-demand economy? Ook de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) buigt zich over het probleem. We vermelden twee bijdragen die verschenen op de blog "Work in Progress".

How are workers faring in the gig economy?

Dit artikel vat een enquête samen over de economische afhankelijkheid van deze nieuwe vorm van werken en overloopt de juridische gevolgen.

Does Uber signal the end of social security?

Deze bijdrage toont aan dat de sociale zekerheid onder druk komt te staan en hoe een oplossing zonder innovatie niet mogelijk is.

No organisation can sustain itself through constant recourse to the law.

Dibben, Klerck and Wood in "Employment Relations"