De Regering voorziet in de mogelijkheid om 100 overuren te laten uitbetalen zonder inhaalrust. Dat betekent de facto een individuele arbeidsduurverlening van 100 : 1.748 = 5,7% en een verhoging van het jaarloon van 150 : 2.128 = 7%.

Lees meer...

Terwijl in België de arbeidsduurverkorting opnieuw aandacht krijgt, legt de socialistische regering in Frankrijk de hervorming van de arbeidsduurreglementering voor. Die komt in feite neer op een arbeidsduurverlenging à la carte. Bron: Le Monde.

Het thema van de arbeidsduurverkorting krijgt opnieuw weerklank. Gaan we werkelijk naar de 30-urenweek?

Lees meer...

De zesde "European Working Conditions Survey" biedt een schat aan informatie over de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden in de EU-landen. Op de website vindt men een handige tool om bijvoorbeeld de situatie van België te vergelijken met andere landen. Elke bezoeken kan zijn eigen conclusies trekken zonder tussenkomst van "specialisten".

Voor werknemers zonder vaste werplek is de verplaatsingstijd tussen woning en de (eerste) werkplaats arbeidstijd, volgens het Europees Hof van Justitie in de zaak Tyco.

Lees meer...