Vergeleken met andere landen bevindt België zich in de kop van het peleton wanneer we spreken over de plaats van uitzendarbeid op de arbeidsmarkt.

Lees meer...

ABVV publiceert een brochure "om aan te tonenen dat de flexibiliteit in België, in vergelijking met andere Europese landen, reeds groot is".

Cijfers gepubliceerd door Werk en Sociale Economie geven een gans ander beeld.

Lees meer...

L’OCDE rassemble et compare le droit du travail de 27 pays en ce qui concerne la protection du travailleur en cas de licenciement, ce qu'on appelle "rigueur de la protection emploi".

La Belgique rejoint la tête du peloton, moins pour la protection des travailleurs CDI (ouvriers et employés confondus) mais plus pour la protection des travailleurs temporaires et en cas de licenciement collectif.

Pour en savoir plus.

 

 

 De organisatie in de Belgische ondernemingenis helemaal niet zo flexibel als men dikwijls voor heeft.

 

 

 

Deze grafiek (VBO Statistisch zakboekje 2012) toont aan dat de Belgische economie minder flexibiliteit vraagt van de werknemers dan het gemiddelde in Europa, op één parameter na.

We kunnen deze cijfers aanvullen met deze over de effectieve arbeidsduur per jaar.

Onwillekeurig denken we dan aan de korte effectieve loopbaan. En aan de hoge loonkost.

Economisten zullen het verband leggen met de hoge investeringen in machines om de productiviteit op peil te houden (hoge arbeidsproductiviteit vs. lage kapitaalsproductiviteit).

Dan komt men snel uit op de lage werkgelegenheidsgraad.

Cijfers uit een Europese enquête tonen aan dat de flexibiliteit in België niet groter is dan in andere landen.

Wat de flexibiliteitstrategieën betreft, bevat de enquête vragen over de verschillende vormen van flexibele werktijden (de arbeidstijdregeling, deeltijdwerk, overwerk en werken op ongewone uren), de toepassing van niet-permanente arbeidscontracten (externe flexibiliteit), loonflexibiliteit en de inzetbaarheid van het personeel voor verschillende taken (functionele flexibiliteit).
 
Men onderscheidt vier categorieën van flexibiliteit: externe numerieke flexibiliteit, interne numerieke flexibiliteit, loonflexibiliteit en functionele flexibiliteit.
 

Lees meer...