Het koninklijk besluit van 10 februari 1965 somt de werknemers op die niet onder de arbeidsduurreglementering vallen. Onder meer de personen met een leidende functie of een vertrouwenspost, zoals "de personen belast met controle- of inspectieopdrachten, welke geheel of gedeeltelijk buiten de normale werkuren uitgeoefend moeten worden". Wie het fijne er van wil weten kan terecht op SoCompact.

Wie zijn mening kwijt wil over de EU-richtlijn betreffende de arbeidstijd kan dat via de openbare raadpleging die de Europese commissie op internet plaatste. Toegegeven, het is een technische materie, maar men mag gerust erkennen dat de inspanning om de rondvraag toegankelijk te maken geslaagd zijn.

Lees meer...

 

Bron: Eurofound

Ce qui n'est pas possible en Belgique l'est bien en France: des travailleurs intérimaires sous contrat de travail à durée indéterminée. C'est l'objet d'un accord de secteur.

Het verschil in de conventionele jaarlijkse arbeidsduur in de EU-landen is groot. Het aantal uren van een gewoon voltijds uurrooster gaat van 1.856 uren in Estonia tot 1.573 in Frankrijk. België neemt een middenpositie in met 1.738. In Nederland noteert men 1.699 uren, in Duitsland 1.658 uren.

Lees meer...