Het koninklijk besluit van 10 februari 1965 somt de werknemers op die niet onder de arbeidsduurreglementering vallen. Onder meer de personen met een leidende functie of een vertrouwenspost, zoals "de personen belast met controle- of inspectieopdrachten, welke geheel of gedeeltelijk buiten de normale werkuren uitgeoefend moeten worden". Wie het fijne er van wil weten kan terecht op SoCompact.