De organisatie in de Belgische ondernemingenis helemaal niet zo flexibel als men dikwijls voor heeft.

 

flex

 

 

Deze grafiek (VBO Statistisch zakboekje 2012) toont aan dat de Belgische economie minder flexibiliteit vraagt van de werknemers dan het gemiddelde in Europa, op één parameter na.

We kunnen deze cijfers aanvullen met deze over de effectieve arbeidsduur per jaar.

Onwillekeurig denken we dan aan de korte effectieve loopbaan. En aan de hoge loonkost.

Economisten zullen het verband leggen met de hoge investeringen in machines om de productiviteit op peil te houden (hoge arbeidsproductiviteit vs. lage kapitaalsproductiviteit).

Dan komt men snel uit op de lage werkgelegenheidsgraad.