Ploegenarbeid is niet evident voor de werknemers, vraagt een aangepast management, is sterk gereglementeerd en kan niet werken zonder overleg.

Hoe begint men er aan? Hoe kan men een bestaand systeem verbeteren?

Welke risico’s houdt ploegenarbeid in? Hoe kan men die voorkomen of oplossen? Met welke noden en kenmerken van het bedrijf en haar werknemers moet men rekening houden?

Waar vindt men de antwoorden op deze vragen? Hoe kan men (snel) inzicht verwerven?

Miet LAMBERTS, onderzoeker aan de KU Leuven, schreeft de brochure Werkbaar werk, ook in ploegen?

De opdracht ging uit van Alimento, het sectoraal fonds van de voedingsindustrie. Het is een uitgave geworden die nuttig is voor iedereen die keuzes moet maken m.b.t. de workforce planning in gelijk welke sector. Een goed vertrekpunt voor het sociaal overleg over ploegenarbeid en nachtarbeid.

Wie het onderwerp verder wil uitspitten kan zijn gading vinden in de volgende publicaties