Bedrijven die met veel flexibele werknemers werken blijken ook met meer managers te werken. Een verrassende conclusie uit een Nederlands onderzoek geciteerd door Stan De Spiegelaere.

De verklaring, aldus de auteur, zouden we moeten zoeken in het feit dat flex-medewerkers meer omkadering (hij noemt het bureaucratie) nodig hebben. "Het zijn de managers die de beslissingen maken over het aandeel flexibele werknemers, het zijn zij die het beleid duwen om te gaan voor minder regelgeving en het zijn zijzelf die daar rechtstreeks van lijken te profiteren."

De resultaten lijken vroeger onderzoek te bevestigen.

Toch blijven we sceptisch om twee redenen:

- De verklaring zou kunnen opgaan voor het aantal direct leidinggevenden, niet voor het aantal "managers". 

- De beslissers over het aandeel flexibele werknemers zijn niet de managers maar de directie.

 

Manou Doutrepont