In een wetsontwerp maakt de Regering werk van “het recht op deconnectie”, d.i. het recht om tijdens het weekend of tijdens de vakantie berichten van de werkgever niet te beantwoorden.

Volgens de ene pers zal de werkgever verplicht worden afspraken te maken hoe werknemers moeten omgaan met e-mails die na de werkuren of tijdens de weekeindes toekomen.

Andere bronnen leggen uit dat het overleg hierover verplicht zal worden.

Hoe zit de vork in de steel?

Lees meer...

Ploegenarbeid is niet evident voor de werknemers, vraagt een aangepast management, is sterk gereglementeerd en kan niet werken zonder overleg.

Hoe begint men er aan? Hoe kan men een bestaand systeem verbeteren?

Lees meer...

Indien de "experimenten Peeters" omgezet worden in wetgeving, dan zullen er 7 mogelijkheden zijn om meer dan 38 uren per week met annualisering van de arbeidsduur te laten werken:

Lees meer...

Bedrijven die met veel flexibele werknemers werken blijken ook met meer managers te werken. Een verrassende conclusie uit een Nederlands onderzoek geciteerd door Stan De Spiegelaere.

Lees meer...