www.socialedialoog.be - Arbeidsorganisatie

Ploegenarbeid is niet evident voor de werknemers, vraagt een aangepast management, is sterk gereglementeerd en kan niet werken zonder overleg.

Hoe begint men er aan? Hoe kan men een bestaand systeem verbeteren?

Lees meer...

Indien de "experimenten Peeters" omgezet worden in wetgeving, dan zullen er 7 mogelijkheden zijn om meer dan 38 uren per week met annualisering van de arbeidsduur te laten werken:

Lees meer...

Bedrijven die met veel flexibele werknemers werken blijken ook met meer managers te werken. Een verrassende conclusie uit een Nederlands onderzoek geciteerd door Stan De Spiegelaere.

Lees meer...

De Regering voorziet in de mogelijkheid om 100 overuren te laten uitbetalen zonder inhaalrust. Dat betekent de facto een individuele arbeidsduurverlening van 100 : 1.748 = 5,7% en een verhoging van het jaarloon van 150 : 2.128 = 7%.

Lees meer...