De vele verschillen tussen arbeiders en bedienden (niet alleen de wettelijke) veroorzaken meer ergernis dan menigen denken. Wat de ene een futiliteit of "nu eenmaal een feit" noemt kan voor de andere onrechtvaardig overkomen.

Een enquête van Securex illustreert de vele verschillen tussen arbeiders en bedienden. Die gaan van wettelijke regelingen tot feitelijke situaties via cao-afspraken. De onderstaande grafiek toont niet alleen een inventaris en de frekwentie van de verschillen maar ook de gevoeligheid van de mensen met betrekking tot deze verschillen. Zonder dat we moeten spreken van discriminatie stellen we vast dat de reacties van de mensen vragen om een aanpassing van het HR-beleid.

 

arbeiders bedienden

Het feit dat verschillen weggewerkt moeten worden volgens de werknemers kan twee dingen betekenen. Ofwel zijn die verschillen niet nodig ofwel zijn ze niet goed uitgelegd. In beide gevallen is dit probleem een voorwerp van sociale dialoog.

 

De conservatiefste reacties krijg ik van hr-mensen. Zij zijn vaak degenen die nog het meest vasthouden aan de structuren, hiërarchische lagen en functieomschrijvingen.
Peter Hinssen (De Tijd 23-05-2015)