1. Hire retired workers as trainers
  2. Redefine the corporate ladder
  3. Design products with older consumers in mind
  4. Recruit older workers – and make benefits work for them
  5. Talk to older people, without preaching

This post is based on a white paper from the Global Agenda Council on Ageing

Het gaat vooruit met het aantal werkende 55-plussers. Niet alleen de aantallen, maar ook de aandelen stijgen. In 2014 was in het Vlaams Gewest 44,3 procent van de 55-plussers aan de slag. Dat betekent een vooruitgang met bijna 20 procentpunten sinds de eeuwwisseling. De jongste jaren ligt het groeiritme ook hoger dan gemiddeld voor de EU15. In Vlaanderen komt de beoogde 50 procent in 2020 zelfs binnen bereik. Wie had dat vijf jaar geleden durven te bevroeden?

Lees meer...

De European Working Conditions Survey legt de nadruk op 8 duurzame arbeidsvoorwaarden voor oudere werknemers.

Lees meer...

Dat de werkzaamheidsgraad van oudere werknemers in België er niet goed uit ziet is algemeen geweten, maar dat die werkzaamheidsgraad sterk verschilt van provincie tot provincie is verrassend. Toch moeten we dat vaststellen o.b.v. de cijfers van Eurostat .