De leeftijd- en loopbaanvoorwaarden voor het wettelijk pensioen in tabelvorm. Deze tabel is uitsluitend van toepassing op de mensen die per 31.12.2011 nog niet de leeftijd van 57 jaar bereikt hebben.

Lees meer...

Drie sociologen reageren op de maatregelen om de leeftijdsgrenzen voor (brug)pensioen te verhogen en hebben begrip voor het verzet dat rees op maandag 30 januari. Een leerrijke bijdrage, weze dat die aangevuld moet worden met het financiële plaatje en met meer aandacht voor de verhoging van de werkzaamheidsgraad.

 

Op zoek naar het inkomen van een arbeider of bediende eens hij/zij op brugpensioen gaat?

Lees meer...

Slechts twee op de honderd 55-plussers vindt nieuwe baan. Ook in Nederland

meer

Het zou goed zijn om in het debat over het einde van de loopbaan minder te spreken over de leeftijd en meer over de effectieve loopbaan en de gelijkgestelde jaren. Luc Sels op VBO Social Academy 15.03.2012.