Het advies van Professor Hilda Martens, gebaseerd op jarenlange studie. De sleutel lijkt de inbreng van werknemers zelf te zijn. Een teken aan de wand dat zij geen woord rept over de inbreng van het sociaal overleg? Meer op Slideshare.

La loi française de financement de la Sécurité sociale de décembre 2008 incite les entreprises d’au moins 50 salariés à conclure un accord ou, à défaut, à élaborer un plan d’action en faveur de l’emploi des salariés âgés au plus tard début 2010, sous peine de pénalité. Une recherche de l'IRES analyse la construction et la mise en œuvre des accords et plans d’action dans onze entreprises. Dans quelle mesure et de quelle façon la loi a-t-elle fait
évoluer les pratiques de ces entreprises ? Les conclusions ne persuadent pas.

Zeker in bedrijven die een barema toepassen stelt zich de vraag of de lonen voor 50+ nog te verantwoorden is. De vraag stellen is niet moeilijk, een haalbare oplossing bedenken is een andere zaak. Daarom zijn we dankbaar voor elke nieuwe denkpiste.

Lees meer...

Uit onderzoek van HR-dienstverlener Securex blijkt dat 50-plussers vandaag verwachten langer te moeten werken eer ze met pensioen kunnen. Ze denken te moeten werken tot 62,8 jaar, terwijl ze in 2012 nog dachten dat ze op 61,8 jaar  met pensioen te kunnen gaan. Als enige leeftijdsgroep binnen de actieve bevolking geven ze ook aan langer te willen werken, met name tot 61,5 jaar terwijl de gemiddelde Belgische werknemer met pensioen wil gaan op 60 jaar.

Bron: Oeso