Deze grafiek gepubliceerd door Andreaz Tirez toont aan dat de lonen in België blijven stijgen naarmate werknemers ouder worden.

Het probleem lijkt ons complexer dan voorgesteld in het artikel. Vele commentatoren vergeten te vermelden dat het probleem eerder voorkomt bij de witte boorden dan bij blauwe boorden. Volledigheidshalve moet men ook rekening houden met de verschillen in kwalificatie van de oudere werkende werknemers in de verschillende landen om de grafiek te interpreteren.

Lees meer...

Peut-on augmenter l'emploi parmi les plus âgés en augmentant l'âge légal de la retraite? Philippe Defeyt  fait une analyse macro-économique et conclue que l'approche "dûre" et purement budgettaire du problème ne résoud pas les problèmes à moyen terme.

Lees meer...

Dat oudere werknemers een hoger loon krijgen dan hun jongere collegae is stilaan alom bekend. Dat de barema's de oorzaak zijn van dit fenomeen is maar gedeeltelijk waar.

Lees meer...

20,8% van de Belgen genieten een pensioen. Dat betekent dat er één gepensioneerde is voor twee personen die werken.

Lees meer...

Een rugzakje dat gevuld wordt met punten in functie van de loopbaan met minder  werkbaar werk, waaruit de werknemer rechten kan putten om vorming te volgen, vroeger op pensioen te gaan of minder te werken met een aanvulling op het loon. Het idee krijgt vorm in Frankrijk.

Lees meer...