Dat de werkzaamheidsgraad van oudere werknemers in België er niet goed uit ziet is algemeen geweten, maar dat die werkzaamheidsgraad sterk verschilt van provincie tot provincie is verrassend. Toch moeten we dat vaststellen o.b.v. de cijfers van Eurostat .

werkzaamheid ouderen per provincie