Maar ook in die gevallen zullen ze (nvdr bruggepensioneerden) beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Ze zullen gestimuleerd worden om terug aan het werk te gaan onder dezelfde voorwaarden als de werklozen van dezelfde leeftijdscategorie.

De huidige regels inzake de beschikbaarheid en de criteria van een passende dienstbetrekking van oudere werknemers zullen ook op hen van toepassing zijn, zodat de aangeboden job o.a. dicht zal moeten aansluiten bij hun aangeleerde, op gedane of uitgeoefende ervaring. Bovendien zal voor hen een op leiding slechts als passend beschouwd worden indien ze aansluiting geeft op een passende job. Een opleiding voor een knelpuntenberoep geldt eveneens als een passende opleiding indien deze op een aanvaardbare manier aansluit bij de mogelijkheden van de betrokken werknemer.

(uittreksel uit Generatiepact 2005).

Vppr wie die ideeën en goede voornemens meer concreter wil zien is het interview van Fons Leroy een aanrader.