Een rugzakje dat gevuld wordt met punten in functie van de loopbaan met minder  werkbaar werk, waaruit de werknemer rechten kan putten om vorming te volgen, vroeger op pensioen te gaan of minder te werken met een aanvulling op het loon. Het idee krijgt vorm in Frankrijk.

Vanaf 2015 krijgen alle werknemers die blootgesteld zijn aan "lastig werk"  een persoonlijke rekening voor de preventie van moeilijk werkbaar werk (compte personnel de prévention de la pénibilité).

Deze rekening geeft recht op vorming, een vorm van deeltijds tijdskrediet op het einde van de loopbaan en vervroegd pensioen.

De sociale partners hebben de lijst van lastig werk opgesteld. Die bestaat uit een tiental arbeidsomstandigheden zoals tillen van zware ladingen, trillingen, extreme temperaturen, nachtwerk, wisselende ploegen, …

Eén kwartaal lastig werk geeft recht op één of twee punten, naargelang de werknemer blootgesteld is één of meer factoren van lastig werk. 10 punten geven recht op 1 trimester vervroegde opruststelling. De eerste 20 punten moeten wel besteed worden aan vorming.

Wat betekent dit voor bijvoorbeeld 35 jaar werken in een systeem van wisselende ploegen? De werknemer in dat geval heeft 140 punten verzameld. Tijdens zijn loopbaan zal hij 20 eenheden gebruikt kunnen hebben voor professionele training om een omschakeling te vergemakkelijken. Rest nog 120 punten die recht geven op 12 trimesters of 3 jaar vervroegd pensioen.  Ter vergelijking: 35 jaar werken in wisselende ploegen in België geeft recht op brugpensioen aan 58 jaar.

Het systeem wordt gefinancierd via de sociale zekerheid. Het zou betrekking hebben tot ongeveer 20% van de werknemers.

Bronnen:

Ministère des Affaires Sociales et de la Santé;

Clés du social.