Een KB van 8 maart 2013 wijzigt de regels van gelijkstelling van inactiviteitsperiodes, zoals tijdskrediet en brugpensioen, voor de berekening van het wettelijk pensioen. De berichtgeving van het VBO maakt alvast één ding duidelijk: het is een vrij complex systeem geworden.

Deze wijziging kan een invloed hebben op de keuze van werknemers om de arbeidsmarkt te verlaten, tenminste als zij goed ingelicht worden.

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) gaat een programma ontwikkelen dat rekening houdt met de pas genomen maatregelen en dat het mogelijk maakt het bedrag van zijn pensioen in geval van tijdskrediet, van pseudobrugpensioen of van elke verandering in de beroepsloopbaan te simuleren.