Een van onze problemen is dat we te veel vasthouden aan de idee van een job voor het leven. We zouden sectoren met elkaar kunnen verbinden. Misschien moeten we bedingen dat werknemers in de horeca op latere leeftijd makkelijk aan de slag kunnen in de zorgsector. (Monica de Coninck in De Tijd)