Uren ziekteverzuim

Het aantal uren ziekteverzuim ligt bij ‘jongeren’ tot 34 jaar een stuk hoger dan bij 55-plussers.

Het grootst is het verschil tussen de <25-jarigen (50,6 uur/jaar) en de 60-plussers (38,9 uur/jaar).

Frequentie

De Bradford-factor van <25-jarige verzuimers bedraagt 235. De score voor 60-plus verzuimers is 185. Ter vergelijking: de verzuimscore voor de populatie van verzuimers is 176, terwijl de verzuimscore voor de totale Belgische werknemerspopulatie 105 bedraagt.

Kost

De kost van het kortdurend verzuim van jongeren ligt lager.

Commentaar

Deze cijfers moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden omdat allicht de 50-plussers met de grootste gezondheidsproblemen niet meer aan het werk zijn.

Bron: SD Worx