"De vergrijzing is als een tsunami die op ons afkomt”, zo wil de patronale logica ons doen geloven. Een overdreven voorstelling van de zaken, zegt Jo Cottenier van de PVDA-studiedienst.

In dit interview lezen we argumenten van (extreem) links om het debat over de uittrede uit de arbeidsmarkt te nuanceren met feiten die anders weinig aan het licht komen.