Hoe kan men van start gaan met een personeelsbeleid en -planning die rekening houden met de vergrijzing?

Wie nog niet weet dat de activering van de 50-plussers onafwendbaar is leeft op een andere planeet.

De mensen menen dat de oplossing moet komen van de ondernemingen en van de overheid, aldus een onderzoek van Tempo Team.

Een artikel van V.Vandenberghe situeert niet alleen het macro-economisch probleem maar legt ook het verband met de bedrijfseconomische realiteit. De auteur legt o.m. het verband tussen leeftijd en productiviteit.

We kunnen niet alle heil verwachten van de wijziging van de pensioenreglementering en het optrekken van de leeftijdsvoorwaarden van het brugpensioen.

Met een uitspraak zoals "il n'y a qu'à ..." zal men aan het kortste eind trekken. Activering van de 50-plussers is een werkwoord. Op alle niveau's : wetgeving, sectoraal overleg en op de werkvloer.

Maar goed, hoe begint men er aan op de werkvloer?

Om mensen te overtuigen langer te werken moeten we onder meer de manier waarop we het werk organiseren zeer grondig wijzigen (Frank Vandebroucke)

enkele tips:

Een verbazende good practise is die van BMW.

Dichter bij huis vinden we drie inspirerende publicaties:

° Vokawijzer 16 - Werken aan uw eindeloopbaanbeleid (oktober 2011)

° Vokawijzer 12 - Verzilver de vergrijzing - Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid (april 2011)

° VBO publicatie "Experience is our capital. Hoe 50-plussers langer aan het werk houden".

De actie de juiste stoel. is ook een inspiratiebron. Net zoals "werkgoesting in KMO".

Op Europees niveau is Eurofound bezig met het programma "living longer, living better" en "Working conditions of an ageing workforce".

Zijn 50-plussers nog gemotiveerd op het werk? Op LinkedIn vinden we een studie van Securex die ons leert dat dit wel het geval is.

Volgens een Europese enquête zijn de Europeanen klaar om actief ouder te worden. De Belgen lijken dat iets minder te zijn.

Vele lezers zijn enthousiast over het boek van Marc Embo, Is er nog werk na vijftig? uitgegeven door Lannoo.

De mentaliteit van de werknemers t.o.v. het einde van de loopbaan is ook functie van de informatie die de werkgevers verspreiden, aldus een onderzoek van Wijzer in geldzaken (NL). Met dat doel voor ogen publiceren we hier een theoretische berekening van het brugpensioeninkomen van een arbeider en deze van een bediende.

L'emploi des seniors. Guide pratique.

Leeftijdsbewust beleid in de social profit

verband tussen zieteverzuim en langer werken, volgens SD Worx.