atypische arbeid

Cijfers van Steunpunt WSE tonen aan dat atypische arbeid minder voorkomt dan in andere Europese landen. Werknemers worden dus lang niet zo flexibel ingeschakeld als in andere landen.

Aandeel loontrekkenden die atypische arbeid verrichten:

atypische arbeid 2